TANRININ SIFATLARI

 

TANRI ACİZDİR

 

Yeryüzünü "yoktan" yaratan tanrı, onu düzenlemeye ve kötülüklere engel olmaya yetenekli değildir. Tanrı dünyaya hiçbir şekilde hükmetmez ve dünyayı kontrol edemez. Çünkü gücü buna yetmez. "Herşeye gücü yeter" sıfatı yanlıştır. Çünkü tanrının sadece yaratmaya gücü yeter, ondan sonra yaratıklarının hareketlerini kontrol etmeye gücü yetmez. Tanrı yeryüzündeki kötülükleri ve aksaklıkları görür, ancak "tüh mükemmel yapamamışım" diye üzülmekten başka elinden birşey gelmez.

 

 

TANRI İLGİSİZDİR

 

O sonsuz gücüyle kusursuz tanrı, yeryüzündeki gidişatı şu an önemsememektedir. Öteki bazı "tanrısal" işleri dolayısıyla dünyadaki olaylara ayıracak vakti yoktur. Onu yaratmış ve öylece bırakmıştır. Çok güçlü olmasına ve dünyada iyiliklerin hakim olmasına gücü yettiği halde bunu gerçekleştirecek kadar dünyayı önemsemez. Kendi keyfi yada yine kendi için başka bazı işleri nedeniyle tanrı, dünyadaki yaşamla ilgilenmez ve dünyadaki hiçbir yaratığını koruyup, kollamaz.

 

 

TANRI KÖTÜDÜR

 

Tanrı gerçekten güçlüdür ve herşeyi kontrol eder. Ancak bu tanrı, sanıldığı gibi "sonsuz derecede iyi" olmak şöyle dursun, "iyi" bile değildir. Bu yaratıcı kötü yürekli bir yaratıcıdır. Yarattığı yeryüzünde kötülüklerin olmasını bizzat o sağlar ve kötülükleri o korur. Kötülük ve iyilikleri dünyaya rastlantısal şekilde (sanki kendisi yokmuşcasına) dağıtarak insanları kendisinin varolduğu konusunda şüpheye düşürür ve tuzağına düşen bu insanları alıp cehennem ateşinde kızartma yapacağı için ellerini oğuşturur.

 

 

adsız.jpeg (82923 bytes)